span
КоБ ПРОЕКТ

КОБ ПРОЕКТ ЕООД е създадено от Арх. Константин Божков през 2004 година като архитектурна фирма.

Основният профил на дейността й е: Архитектура и Дизайн, включващ всички етапи на проектиране: от анализ на пространството до изготвяне на проектна документация, необходима за издаване на Разрешение за строеж и Удостоверение за въвеждане в експлоатациая на обекта.

Портфолиото на КоБ ПРОЕКТ включва над 100 проекта от всякакъв мащаб и сфера на дейност: обитаване, индустрия, образование, рекреация, инфраструктура, повечето от които са реализирани и публикувани, а някои са отличени на професионални конкурси.

Проектанският колектив е с богат опит, като всеки един специалист е високо образован и притежава всички необходими лицензи за извършване на архитектурно-проектантска дейност.

нашите проекти