span

Детска градина ул."Богомил"

  • образование/култура
  • 1600 m2
  • 2015-08-07
  • разрешение за строеж
  • ул."Богомил", Пловдив
  • Община Пловдив

ПОРАДИ ПРАВОЪГЪЛНАТА ГЕОМЕТРИЯ НА ИМОТА, РАЗПОЛОЖЕН СЕВЕР-ЮГ И ИЗИСКВАНЕТО ЗА ДОБРО ОСЛЪНЧАВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРЕДВИЖДАМЕ ОСНОВНИЯТ МОДУЛ С ДЕТСКИТЕ ГРУПИ ДА Е РАЗПОЛОЖЕН НА ЮГ, ОВЛАДЯВАЙКИ ЦЕЛИЯ ВЪЗМОЖЕН ФРОНТ МЕЖДУ ЗАСТРОИТЕЛНИТЕ ЛИНИИ. МОДУЛЪТ ЩЕ Е ДВУЕТАЖЕН, ОБСЛУЖВАН С АСАНСЬОР, ПОСТИГАЙКИ ЕФЕКТИВНОСТ. ОТ ЮГ СЕ РАЗПОЛАГАТ ДНЕВНИ И СПАЛНИ ПОМЕЩЕНИЯ, ДОКАТО ОТ СЕВЕР СА ОБСЛУЖВАЩИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОСТРАНСТВА: ТОАЛЕТНИ, РАЗЛИВОЧНИ, КАБИНЕТИ, КОРИДОР. СВЕТЛАТА ВИСОЧИНА ВЪВ ВСИЧКИ ПОМЕЩЕНИЯ Е 2,70 М. ВЪВ ВСИЧКИТЕ ГРУПИ Е ОСИГУРЕНА ДОСТЪПНА СРЕДА. РАЗПОЛОЖЕНИЕТО НА СГРАДАТА ПОЗВОЛЯВА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕТСКИТЕ ПЛОЩАДКИ КЪМ ВСЯКА ЕДНА ГРУПА ДА БЪДЕ ОТ ЮГ – НАЙ-БЛАГОПРИЯТНОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ. ОСНОВНИЯТ ПЕШЕХОДЕН ДОСТЪП СЪЩО Е ОТ ЮГ, ОТ КЪМ УЛ.“БОГОМИЛ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ПОСТИГА НАЙ-АТРАКТИВНИЯ ПОДХОД ОТ ДЕТСКА ГЛЕДНА ТОЧКА – МЕЖДУ САМИТЕ ИГРАЛНИ ПЛОЩАДКИ.

СПОРНИЯТ КЪТ: БАСЕЙНЪТ И ФИЗКУЛТУРНИЯТ САЛОН, КАКТО И КУХНЯТА СЕ РАЗПОЛАГАТ В СЕВЕРОЗАПАДНИЯТ КРАЙ НА ИМОТА, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН Е ВЪЗМОЖНО ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОМОБИЛЕН ДОСТЪП ЗА ЗАРЕЖДАНЕ И ПАРКИНГ ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАВЕДЕНИЕТО ОТ ИЗТОК. ТАКА ПОСТИГАМЕ СИГУРНОСТ ЧРЕЗ РАЗДЕЛЯНЕ НА ПЕШЕХОДНИЯ ОТ АВТОМОБИЛЕН ДОСТЪП. СВЕТЛАТА ВИСОЧИНА В СПОРТНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ Е 4,00 М, А В КУХНЯТА Е 2,70 М.

В ЧАСТИЧНИЯ СУТЕРЕН НА КОТА -2,70 СЕ РАЗПОЛАГАТ ОБСЛУЖВАЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ КЪМ КУХНЯТА, ПЕРАЛНО С ГЛАДАДАЧНО, КАКТО И АБОНАТНАТА СТАНЦИЯ. РЕШЕНИЕТО Е ПРОДИКТУВАНО ОТ ФАКТА, ЧЕ С НАДЗЕМНОТО ЗАСТРОЯВАНЕ ИЗЧЕРПВАМЕ МАКСИМАЛНИЯ ЗАСТРОИТЕЛЕН ОБЕМ.

ОСНОВНИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ СА ПРОЕКТИРАНИ С ВИНИЛОВА НАСТИЛКА ПРИТЕЖАВАЩА ВСИЧКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОХОДИМИ ЗА УСТОЙЧИВОСТ, КОМФОРТ, ХИГИЕНА И ЕСТЕТИКА.

подобни проекти