span

къща кв. Остромила

  • жилищни
  • 460 м2
  • 2016-11-10
  • Разрешение за строеж
  • кв. Остромила, Пловдив
  • частен

Проектното решение е вдъхновено от модерната архитектура. Сградата представлява съвкупност от два паралелепипеда, завъртени под 75⁰ един спрямо друг и разместени по вертикала. Обемите са опростени и изчистени, което допринася за модерния вид на сградата. Покривите са плоски, като са предвидени необходимите хидро- и топлоизолации в съответствие с нормативните изисквания. Наклоните варират между 1,5% и 4,5% като са достатъчни за отводняването на площите.

С цел подобряване на художествено-естетическите качества на цялостния обем са предвидени различни архитектурни похвати – използваната окачена фасада допринася за постигането на единен, оригинален и впечатляващ образ на сградата. Парапетите на къщата се предвижда да се изпълнят изцяло от закалено стъкло, което ще даде права и изчистена линия на обемите.

Голяма част от имота е заета открита тераса, басейн и пешеходна алея, която обикаля около сградата и води до главния вход. Също така е предвидена автомобилна алея от плочи на тревна фуга, която осъществява връзката между входа на парцела и гаража. Останалата свободна дворна площ се предвижда за озеленяване с иглолистни дървета, широколистни дървета, декоративни храсти – вечнозелени и цъфтящи, декоративни треви, увивна растителност и жива плет.

подобни проекти