span

Sibiz Technology Center

  • офиси/търговски
  • 18500 m2
  • 2016-09-16
  • В строеж
  • бул."Санкт Петербург", Пловдив
  • ТЕКРЕАЛ ЕООД

Ситуационно решение
Сградата е изградена на бул. „Санкт Петербург” 97, срещу парк „Лаута” и в непосредствена близост с учебна база 2 на Техническия университет. Теренът е с площ от 4112 кв. м и беше закупен на търг от община Пловдив. До офис сградата е осигурен пряк автомобилен и пешеходен достъп от изградената вече пътна структура в кв. „Гладно поле”. Паркирането е решено изцяло на подземно ниво със 120 места. Главният вход за посетители е разположен в най-южната част на сградата. Свободното пространство около сградата е предвидено за благоустрояване с богато озеленяване и места за рекреация.

Функционално зониране
Сградата е съставена от 3 обема – две високи тела с девет надземни нива в тях и едно ниско тяло с три надземни нива. Общата й височина достига 30 метра. Във всяко тяло има отделна стълбищна клетка, която действа като вертикално комуникационно ядро. В двете високи тела са предвидени по два скоростни асансьора, съобразени с изискванията за ползване и от хора в неравностойно положение.
На кота -3,05 е проектиран подземния паркинг, който чрез двупосочен път и две покрити рампи има връзка с офисните етажи и изход към прилежащите улици. На кота ±0,00 е обособено голямо фоайе с отворен план (ЗП 2343,50 кв. м и височина +4,50 м), което осъществява връзката между главния вход за посетители и останалите функционални зони на нивото: заведение за хранене за служители на сградата със 147 места; спортен и фитнес център, две конферентни зали с по 100 места, и една амфитеатрална зала за 50 души.
Във фоайето има и обособени кътове за сядане и почивка, регистратура, организиране на временни и постоянни изложбени експозиции.
Също така във фоайето е проектирана вита стълба, осъществяваща достъпа до горните нива на ниското тяло, и е осигурен директен достъп до комуникационните ядра на двете високи тела на сградата, които са идентични като разпределение, но разположени огледално едно спрямо друго.
Етажната височина на офисните нива е 3,50 м, а светлата им височина е 3 м, което отговаря на изискванията за първокласни офиси с необходимата естествена светлина. Във височина офисните нива се прибират като площите варират от 1700 кв. м до 1000 кв. м.
Проектираните офиси помещения са с отворен план и са разположени радиално спрямо комуникационните ядра на всяко от трите тела. Общият брой работни места в сградата достига 800. На всяко ниво са предвидени още помещения за мрежово оборудване, технически помещения, малки семинарни, помещение за почивка, кабинети за управители. На част от етажите са проектирани открити тераси.
Стълбищната клетка на ниското тяло на сградата има изход към покрив тераса, като за целта е предвидено помещение с купол, от което да влиза естествена светлина надолу през стълбищното огледало (око) на витата стълба.
На последния етаж (кота +29,00) е проектирана жилищна зона за гости на фирмата от чужбина с панорамна гледка на юг към Родопите и и на север към идеалния център на града. Предвидени са пет малки жилищни ателиета и един просторен апартамент, както и конферентна зала, кафе-бар и голяма открита тераса.

Фасаден облик
Облите цилиндрични форми на сградата са в унисон с високотехнологичния характер на дейността на фирмата-инвеститор. За оформлението на фасадите е предвидена структорна стъклена окачена фасада с метални профили. При избора на стъклопакети ще се набляга основно на два параметъра – енергийна ефективност и звукоизолация, посочи проектанта.
Обшивката на борда е от поцинкована ламарина с полиестерно покритие в цвят.
Парапетите на витата стълба на триетажното тяло са оформени като част от окачената фасада, и за целта ще се монтира ръкохватка от метален профил от вътрешната страна. Сградата е топлоизолирана цялостно от външната страна в съответствие с най-новите изисквания за топлотехническа ефективност.

Вътрешен дизайн
В интериора на сградата ще бъдат използвани качествени и дълготрайни материали: подови гранитогресни плочи в общите помещения, двоен инсталационен под в офисите, окачени тавани от минерални плоскости в изчистен и съвременен детайл.

Климатичен комфорт
Отоплението, охлаждането и вентилацията на офис сградата ще се поддържа чрез VRV системи последно поколение (термопомпи и конвектори), с възможност за различни режими в отделните помещения и дистанционно управление и контрол.
Подземният паркинг се вентилира по естествен начин чрез вентилационни отвори.

Осветлението
Осигурено е енергоспестяващо осветление в общите части на сградата и в работните офиси. Проектирано е и ефектно нощно осветление на фасадата и околните благоустроени външни пространства. Управлението на осветлението също ще става централизирано, чрез системата „Сградно управление” (BMS).
Предвижда се цялата сграда да е с контролиран достъп.

Първоначалните ни разговори с инвеститора бяха за проектиране на много висока сграда - около 50 м. Но се възпряхме по няколко причини. От една страна противопожарните норми са изключително строги за сгради над 28 м. От друга страна за офис сгради клас А+ има изисквания по отношение на етажната височина – мин. 3,50 м, а на партера при нас е 4,50 м. последната плоча е на ниво около 30 м. Отчитайки нормативните изисквания и даденостите на имота и локацията, стигнахме до решение за 30-метров билдинг. Така проектираната бизнес сграда осигурява широкоформатни гъвкави офис пространства, обезпечени с отлична IT инфраструктура и комуникации, отговарящи на международните стандарти за IT и аутсорсинг сектора.

Гордостта в съвместната ни работа с инвеститора е това, че постигнахме прецедент в проектиране на такъв тип сгради у нас. Най-сложното предизвикателство беше да комбинираме обли обеми върху ортогонална структура за гариране. Досега световната практика показва, че цилиндрични сгради са извън функцията на подземния паркинг. В нашия проект успяхме да ги интегрираме успешно от архитектурна, конструктивна и комуникационна гледна точка. Смея да твърдя, че това се прави за първи път у нас. Конструктичвният проект съчетава българските норми с части от еврокодовете и японски стандарти, за постигане на висока степен на сигурност на сградата. Като вътрешен и външен облик сградата отговаря на hi-tech функцията си. „Кожата” на сградата освен че има високотехнологичен дизайн, е и енергоспестяваща. Проектирана е със стъклена окачена фасадна структура с нискоемисионни стъкла. За нейното добро възприятие не само денем, но и през нощта е предвидено художествено осветление, което също допринася за hi-tech визията на сградата.
Избраната динамизирана композиция с обли цилиндрични форми е своеобразен отличителен знак на SIBIZ, която разработва high-end системи (чипове и микропроцесори).

Освен комфортна работна среда, съвременните офис сгради трябва да предлагат и условия за почивка и спортни занимания в извънработно време. На партера на сградата сме предвидили фитнес център и зали за йога, пилатес и др.
Плътността на застрояване на имота е 56,9 %. Останалата част от имота е съставена алеи, и озеленени площи, като на места е предвидено да се постави висока растителност. Тъй като подземния паркинг заема почти целия имот, благоустрояването и озеленяването е върху бетонната плоча.

подобни проекти