span

G Club

  • офиси / търговски
  • 2800 м2
  • 2008-05-21
  • Построено
  • бул. "Княгиня Мария Луиза", Пловдив
  • частен

Пространството, което е обект на преустройство, се намира в подблоковото пространство на жилищен блок в югоизточната част на кръстовището на бул.”Княгиня Мария Луиза” и ул.”Лев Толстой” и е с търговска и офис функция. Новият проект запазва същата функция.

Конструкцията на сградата е стоманобетонова, като новият обем е отделен от съществуващия посредством конструктивна фуга. Фасадата на сградата е стъкленена окачена фасада, като педходите са подчертани чрез декоративни метални елементи.

Освен магазините и офисите, в сградата функционират: ресторант “Bueno”, и нощен бар „G Club”.

подобни проекти