span

Офис сграда, ул."Калофер"

  • офиси/търговски
  • 1980 м2
  • 2010-02-17
  • Разрешение за строеж
  • Пловдив, ул."Калофер"
  • частен

Петното, отредено за строителство е на уличната регулационна линия на юг – бул. “6-ти септември” и на запад ул. “Калофер”, на калкан на север – УПИ ХVІІІ – 218, на изток граничи с УПИ ХVІ – 220 и на 400 см. от дъно парцел – странична регулация на УПИ ІІ - 222. Застрояването е средноетажно с височини, както следва:11,50 м. на разстояние до 3,00 м. от съществуващият калкан на север УПИ ХVІІІ – 218; 12,00 м. на разстояние до 3,00 м. от страничната регулация на УПИ ХVІ – 220; 12,00 м. на разстояние до 3,00 м. и 15,00 м. към уличната регулация - ул. “Калофер”; 15,00 м към уличната регулационна линия с бул. “6-ти септември”

Предназначението на сградата по смисъла на чл. 37, ал. 2 е „жилищна сграда”. Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4-б от ЗУТ – сградата е ІV категория.

Входът към офис сградата е предвиден от запад – ул.”Калофер”.
Стълбищната клетка е с пряко естествено осветление на изток, като до нея се стига минавайки през фоайе с портиерна.

подобни проекти