span
Детска градина Чайка Разгледай Проекта
Sibiz Technology Center Разгледай Проекта
Офис сграда, бул."6ти Септември" Разгледай Проекта
Services КOБ ПРОЕКТ

Профилът на фирмата е Архитектура и Дизайн, включващ всички етапи на проектиране: от анализ на пространството до изготвяне на проектна документация, необходима за издаване на Разрешение за строеж и Удостоверение за въвеждане в експлоатациая на обекта.

Услуги
КОБ ПРОЕКТИ
виж всички проекти

Отзиви от клиенти

"КОБ ПРОЕКТ" ЕООД изпълни качествено и в срок договорните отношения с Община Пловдив, район "Източен" за обект ЦДГ "Чайка"

Община Пловдив