span

хотел Норис

  • хотели
  • 2642 м2
  • 2008-11-01
  • Построено
  • Пловдив
  • частен

Парцелът се намира от североизточната страна на кръстовището на ул. “Богомил” и ул.”Ил. Макариополски”. На север парцелът частично е долепен до бъдещо пристрояване на “Завод за хидравлични и пневматични прибори”, от юг се намира спирка на линия №9 на градския транспорт.

Основните обстоятелства, които са провокирали архитектурно-пространственото решение на сградата, са почти свободното местоположение на парцела и геометрията му, която се доближава до квадрат. Предполагайки свободно стоящ обем, композицията на сградата се характеризира като сферична, издължена по вертикалната си ос, която намира материален израз в траекторията на панорамния асансьор, която се разполага във вертикалния пробив през всички нива. По този начин движението на гостите на хотела се дублира с движението на естествената светлина. Помещенията се разполагат по периферията на нивата, като по този начин всяко едно се намира между две пространства с естествена светлина. Обемите на еркерите се ползват за допълнително вертикално членение на сградата, както и за постигане хоризонтална пластичност. Чрез цялостното остъкляване на партерното ниво се цели не само отвореност на вътрешното пространство към външното, но и контраст между ‘горното-тежко’ и ‘долното-чупливо’.

подобни проекти