span

Градски хотел

  • хотели
  • 2580 m2
  • 2009-12-30
  • Построен
  • бул."Цар Борис III - Обединител", Пловдив
  • частен

СГРАДАТА СЕ НАМИРА ОТ ЮГО-ЗАПАДНАТА СТРАНА НА КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ."ЦАР БОРИС III ОБЕДИНИТЕЛ" И УЛ. “КРАЛИ МАРКО”.

КОМПЛЕКСЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ ТРИ СГРАДИ, НАРИЧАНИ ЗА УЛЕСНЕНИЕ БЛОК А, БЛОК Б И БЛОК В, И ПРЕДСТАВЕНИ В ОТДЕЛНИ ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЧАСТ “АРХИТЕКТУРА”. БЛОК Б, - ХОТЕЛ Е В ЮЖНАТА ЧАСТ НА ПАРЦЕЛА И Е ФУНКЦИОНАЛНО СВЪРЗАН С ОСТАНАЛИТЕ ЧАСТИ .

СГРАДАТА Е НА 8 НИВА И СУТЕРЕН, КАТО ГРАНИЧИ НА ЮГ СЪС 6 ЕТАЖЕН ОБЕМ КАТО ЗАСТОЯВАНЕТО Е СВЪРЗАНО. ТЕРЕНЪТ Е РАВЕН.

ТРИТЕ БЛОКА СА ОТДЕЛЕНИ ЕДИН ОТ ДРУГА ЧРЕЗ КОНСТРУКТИВНА ФУГА И СЕ РАЗГЛЕЖДАТ КАТО ТРИ ПОДОБЕКТА.

СУТЕРЕНЪТ, КОТА -3.20, Е ПРОЕКТИРАН ПО ГРАНИЦИТЕ НА ПАРЦЕЛА И НА 1.5 М НАВЪТРЕ В ДВОРА. НА НИВОТО Е РАЗПОЛОЖЕН ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ ОБСЛУЖВАСЩ ЦЕЛИЯ КОМПЛЕКС, МАШИННИ ПОМЕЩЕНИЯ НА АСАНСЬОРИТЕ И ПОДЕМНИКА, ПЕРАЛНО ОБСЛУЖВАЩО ХОТЕЛА, АБОНАТНА С ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ОТ ВЪН.

НА ПАРТЕРА, КОТА ±0.00, СА РАЗПОЛОЖЕНИ ПРИЕМНО ФОАЙЕ С ЛОБИ БАР И РЕЦЕПЦИЯ С ОФИС, СЕЙФ И БАГАЖНО. КЪМ WC E ПРЕДВИДВНА ТОАЛЕТНА ЗА ИНВАЛИДИ. ЗАРЕЖДАНЕТО НА ХОТЕЛА Е ОТ КЪМ ВЪТРЕШНИЯ ДВОР. ЕЛ. ТАБЛОТО Е ДОСТЪПНО ОТ ДВОРА .

НАД ПАРТЕРА КОТА +3.80 Е РАЗПОЛОЖЕН СНЕК БАР СЪС СТУДЕНА КУХНЯ И КОНФЕРЕНТЕН БЛОК СВЪРЗАН С “БЛОК В”.

НА ОСТАНАЛИТЕ НИВА ОТ КОТА +7.60 ДО КОТА + 22.10 СА РАЗПОЛОЖЕНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ОТГОВАРЯЩИ НА КАТЕГОРИЯТА ОТ 11 ДО 13 М² - ЕДИНИЧНИ И ОТ 14 ДО 22 М² - ДВОЙНИ. КАМЕРИЕРСКО ПОМЕЩЕНИЕ СЕ ПРЕДВИЖДА НА ВСЕКИ ЕТАЖ.

КОМУНИКАЦИЯТА Е РЕШЕНА ЧРЕЗ СТЪЛБИЩНА КЛЕТКА С АСАНСЬОР ЗА ПОСЕТИТЕЛИ, ДОСТЪПЕН И ЗА ХОРА С ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА. ОБСЛУЖВАЩ АСАНСЬОР В КАМЕРИЕРСКОТО ПОМЕЩЕНИЕ. АСАНСЬОРИТЕ ИМАТ СПИРКА В СУТЕРЕНА. ПЪТНИЧЕСКИЯТ ОСИГУРЯВА ВРЪЗКА С ПОДЗЕМНИЯ ПАРКИНГ А ОБСЛУЖВАЩИЯТ С ПЕРАЛНОТО.

ЗАСТРОВАНЕТО E НА КАЛКАН ПОРАДИ КОЕТО СГРАДАТА СЕ ВЪЗПРИЕМА, КАТО ФАСАДА ПО БУЛ. “ЦАР БОРИС III” ПРЕДВИД ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, КОИТО СА ПРОВОКИРАЛИ АРХИТЕКТУРНОТО РЕШЕНИЕ НА СГРАДАТА, Е ПОТЪРСЕН СЪВРЕМЕНЕН ОБЛИК. ФАСАДАТА НА ХОТЕЛА Е РЕШЕНА, КАТО РЕДУВАНЕ НА СТЪКЛО И ПЛЪТ ПО ВЕРТИКАЛА НА ВСЕКИ ЕТАЖ, ОСТЪКЛЕНАТА ЧАСТ ЗАПОЧВА ОТ ФАСАДНАТА ПЛОСКОСТ И КЪМ БЛОК А НАВЛИЗА В ОБЕМА И ПО ТОЗИ НАЧИН СЪЗДАВА ДИНАМИКА НА ОБРАЗА. ФАСАДАТА КОРЕСПОНДИТРА С ОСТАНАЛАТА ЖИЛИЩНА ЧАСТ ПОСРЕДСТВОМ ЕДНАКВО ОЦВЕТЯВАНЕ И ФАСАДНИ МАТЕРИАЛИ,

КОНСТРУНЦИЯТА НА СГРАДАТА Е СТОМАНОБЕТОНОВА С ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ С 5 СМ. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ. ФАСАДАТА Е ОКАЧЕНА СТЪКЛЕНА И ОКАЧЕНА КЕРАМИЧНА.

подобни проекти