span

Хотел ОСТРОВА

  • хотели
  • 1200 m2
  • 2013-06-30
  • Проект
  • Пловдив
  • частен

ИНВЕСТИЦИОННИЯТ ПРОЕКТ Е РАЗРАБОТЕН НА БАЗАТА НА ЗАДАНИЕ ОТ ВЪСЛОЖИТЕЛЯ. СГРАДАТА ПРЕДМЕТ НА ПРОЕКТИРАНЕ Е САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕМ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО И Е ЗА ХОТЕЛ, КАТО ЦЕЛТА Е КАТЕГОРИЗАЦИЯ - 2 ЗВЕЗДИ. ПРЕДВИЖДАТ СЕ 7 ДУШИ ПЕРСОНАЛ.

СГРАДАТА СЕ СЪСТОИ ОТ ДВА ЕТАЖА, ФУНКЦИОНАЛНОТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ Е КАКТО СЛЕДВА:

НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ КОТА 0.00 СА РАЗПОЛОЖЕНИ:
- ПРИЕМНО ФОАЙЕ С ЛОБИ БАР ОБОРУДВАН С КАФЕ-МАШИНА, МИВКА, МИЯЛНА МАШИНА, ПОДБАРОВ ХЛАДИЛНИК И ДВЕ ХЛАДИЛНИ ВИТРИНИ, ТОАЛЕТНА ЗА ПОСЕТИТЕЛИ ДОСТЪПНА ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, МАЛЪК МАГАЗИН, ПОМЕЩЕНИЕ ЗА УПРАВИТЕЛЯ, КАКТО И ПОМЕЩЕНИЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА БАГАЖ.
- КОРИДОР С МАЛКО ФОАЙЕ ЗА ДОСТЪП КЪМ ВЪНШНИЯ СЪЩЕСТВУВАЩ БАСЕЙН.
- СТЪЛБИЩЕ И АСАНСЬОР В КОРИДОРА ЗА ДОСТЪП ДО ВТОРОТО НИВО.
- 8 ДВОЙНИ СТАИ.

НА ВТОРИЯ ЕТАЖ КОТА +3.50 СА РАЗПОЛОЖЕНИ:
- КОРИДОР ЗА ДОСТЪП ДО СТАИТЕ, С ВРЪЗКА КЪМ СЪЩЕСТВУВАЩИЯ РЕСТОРАНТ.
- СТЪЛБИЩЕ И АСАНСЬОР В КОРИДОРА.
- КАМЕРИЕРСКО ПОМЕЩЕНИЕ.
- 9 ДВОЙНИ СТАИ.
- 2 АПАРТАМЕНТА.

КОНСТРУКЦИЯТА НА СГРАДАТА Е МОНОЛИТНА – СТЕНИ /ТУХЛА/, КОЛОНИ И ПЛОЧИ /СТОМАНОБЕТОН/. ПОКРИВА НА СГРАДАТА СКАТЕН С ВЪНШНО ОТВОДНЯВАНЕ И ПЛОСЪК С ВЪТРЕШНО ОТВОДНЯВАНЕ, КАТО ДЪЖДОВНИТЕ ВОДИ СЕ ОТВЕЖДАТ НА ТЕРЕНА. ПОДЪТ НА ПОМЕЩЕНИЯТА И МАТЕРИАЛИТЕ ПО СТЕНИТЕ СА ОПИСАНИ В ГРАФИЧНАТА ЧАСТ КЪМ ПРОЕКТА. ЗИДОВЕТЕ МЕЖДУ СТАИТЕ СА ПРЕДВИДЕНИ ОТ ТУХЛА, ВАТА И ГИПСОКАРТОН, ЗА ПО-ВИСОК КОМФОРТ.

НОВОПРОЕКТИРАНАТА КОНСТРУКЦИЯ ЗАСЯГАЩА СЪЩЕСТВУВАЩАТА КУХНЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО Е СЪГЛАСУВАНА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И С ТЕХНОЛОГИЧНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, КОЕТО ДЕТАЙЛНО Е ОТРАЗЕНО В ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ.

КОМУНИКАЦИОННИЯТ ДОСТЪП ДО ИМОТА Е ПРДВИДЕН ЧРЕЗ УЛИЦА ПО ДИГАТА ОТ ЮЖНАТА СТРАНА НА РЕКА „МАРИЦА”, КОЯТО НЕ Е РЕАЛИЗИРАНА. ПОРАДИ ТОВА ДО ИМОТА СЕ СТИГА ПО РЕКОНСТРУИРАНА АЛЕЯ ЗА КОЯТО Е ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ 116/29.04.2002 ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ И РЕАЛИЗИРАНА ЗА СМЕТКА НА СОБСТВЕНИКА НА РАЗГЛЕЖДАНИЯ ИМОТ.

В РАМКИТЕ НА ИМОТА СЕ ПРЕДВИЖДА И ИЗГРАЖДАНЕТО НА 5 ПАРКО-МЕСТА ЗАДОВОЛЯВАЩИ НУЖДАТА ЗА ПАРКИРАНЕ СЪГЛАСНО НАРЕДБА 2 НА ХОТЕЛ ОТ НИСКА КАТЕГОРИЯ.

АРХИТЕКТУРНОТО РЕШЕНИЕ НА СГРАДАТА Е СЪЧЕТАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ВЪЗРОЖДЕНСКА БЪЛГАРСКА АРХИТЕКТУРА И СЪВРЕМЕННА АРХИТЕКТУРА.

подобни проекти