span

Търговски център NIKE

  • офиси/търговски
  • 1045 м2
  • 2006-05-22
  • В строеж
  • Пловдив, ул."Гладстон"
  • частен

ИМОТЪТ Е СИТУИРАН НА ХАРАКТЕРНО ЗА ГРАД ПЛОВДИВ МЯСТО: НАМИРА СЕ НА УЛ.”ГЛАДСТОН”, КОЯТО РАМКИРА ПЛ.”ЦЕНТРАЛЕН” ОТ СЕВЕР. ОТ ЗАПАД И ИЗТОК Е ДОЛЕПЕН ДО ЧАСТНИ ИМОТИ, КАТО ЗАСТРОЯВАНЕТО ПО ЗАПАДНАТА ГРАНИЦА Е СВЪРЗАНО. ОБЕМНО – ПРОСТРАНСТВЕНОТО РЕШЕНИЕ НА СЪСЕДНИТЕ СГРАДИ Е ТИПИЧНО ЗА ЦЕНТРАЛНАТА ЧАСТ НА ГРАДА, КОЕТО Е ДОПЪЛНИТЕЛЕН СТИМУЛ В ПРОЦЕСА НА ПРОЕКТИРАНЕ НА НАСТОЯЩИЯ ОБЕМ. В МОМЕНТА ИМОТЪТ Е В НЕУГЛЕДНО СЪСТОЯНИЕ, НЕЗАСЛУЖАВАЩО СВОЕТО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.

ЦЕЛТА НА НАСТОЯЩИЯ ПРОЕКТ Е РЕАЛИЗИРАНЕТО НА СГРАДА, ДОКАЗВАЩА СЪЩЕСТВУВАНЕТО Й В АРХИТЕКТУРНА СРЕДА С ВИСОКА СТОЙНОСТ, БЕЗ ДА Я КОМПРОМЕТИРА.
ИЗПЪЛНЯВАЙКИ БЕЗПРИКОСЛОВНО ЗАСТРОИТЕЛНИЯ ПЛАН, ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪС ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ: ОА–511/28.03.94, И ОТЧИТАЙКИ ЗОНАТА, В КОЯТО СЕ НАМИРА ИМОТЪТ, ПРОЕКТЪТ ПРЕДЛАГА ОБЕМ, СЪС СЪОБРАЗЕН МАЩАБ, ПОЗВОЛЯВАЩ НЕ САМО КАТЕГОРИЧНОТО МУ ВЪЗПРИЕМАНЕ, НО И „ПОДЧИНЕНИЕ” НА ВЕЧЕ ДОКАЗАЛИ СЕБЕ СИ „СЪСЕДИ”. ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА ТОВА Е НЕУПОТРЕБАТА НА ДОПУСТИМИТЕ 4,50 М. ЗА МАНСАРДНО ЗАСТРОЯВАНЕ. ВИСОЧИНАТА НА СГРАДАТА НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА И ПРЕЧКА ЗА СВОБОДНО ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ХАРАКТЕРНИТЕ ТЕПЕТА ОТ ПЕШЕХОДНОТО НИВО НА ПЛОЩАДА. ФАСАДНОТО ЧЛЕНЕНИЕ НА СГРАДАТА Е СЪОБРАЗЕНО СЪС СЪСЕДНИТЕ КОМПОЗИЦИИ, КАТО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪВРЕМЕННИ МАТЕРИАЛИ САМО ПРИДАВА РЗЛИЧНО ЗВУЧЕНЕ НА ОБРАЗА.
ПРОЕКТИРАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО ЕДНОФАЗНО.

СГРАДАТА ИМА ПЕТ НИВА.
ДОЛНИТЕ ТРИ СА ТЪРГОВСКИ И ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДИН МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ.
НА НИВО СУТЕРЕН, КОТА -3.70, ОСВЕН ТЪРГОВСКАТА ПЛОЩ, СА РАПОЛОЖЕНИ ДВЕ СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ, ДВЕ МАШИННИ ЗА АСАНСЬОРИТЕ И СТАЯ ЗА ЕЛ. ТАБЛО.
НА ПАРТЕРА, КОТА ±0.00, ПРОСТРАНСТВОТО ГЛАВНО Е С ТЪРГОВСКА ФУНКЦИЯ, КАТО В ДЪНОТО СЕ РАЗПОЛАГА МАЛЪК СКЛАД ОБСЛУЖВАЩ НИВОТО.
НА ПЪРВИЯ ЕТАЖ, КОТА +3.75, ОТНОВО, В ЧАСТТА С ПО-МАЛКА ВИСОЧИНА, СЕ РАЗПОЛАГАТ ОБСЛУЖВАЩИ ПОМЕЩЕНИЯ: СКЛАД И САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ.
НАЙ-ГОРНИТЕ ДВЕ НИВА, +7.00 И +10.05 СА ИДЕНТИЧНИ: ОФИСНА ФУНКЦИЯ: РАБОТНИ ПОМЕЩЕНИЯ ОТ ЮЖНАТА СТРАНА, СТАЯ ЗА ПОЧИВКА С БОКС И САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ КЪМ СЕВЕРНАТА ФАСАДА.
ОБЩИЯТ БРОЙ СЛУЖИТЕЛИ В МАГАЗИНА Е 5, А В ОФИСИТЕ ПО 8.

подобни проекти