span

офис сграда Bulldozer

  • офиси / търговски
  • 8700 m2
  • 2008-07-07
  • Разрешение за строеж
  • Пловдив
  • частен

СГРАДАТА СЕ НАМИРА ОТ ИЗТОЧНАТА СТРАНА НА НА БУЛ."БРЕЗОВСКО ШОСЕ" И Е НА 11 НИВА: СУТЕРЕН, ПОЛУ-СУТЕРЕН ПАРТЕР И 8 ЕТАЖА. ТЕРЕНЪТ Е С НАКЛОН НАДОЛУ В ПОСОКА ЮГОИЗТОК КЪДЕТО ПАРЦЕЛА ГРАНИЧИ С ВТОРА УЛИЦА 3.3 М ПО НИСКО ОТ НИВОТО НА БУЛЕВАРДА.

ЗАСТРОВЯНЕТО E СВОБОДНО ПОРАДИ КОЕТО СГРАДАТА СЕ ВЪЗПРИЕМА, КАТО САМОСТОЯТЕЛНА КОМПОЗИЦИЯ СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ШИРОКОПЛОЩНО НИСКО ТЯЛО И ВИСОКА ОФИС ЧАСТ СЪЗДАВАЩА АКЦЕНТ ПО БУЛ. “БРЕЗОВСКО ШОСЕ”

В АРХИТЕКТУРНОТО РЕШЕНИЕ НА СГРАДАТА Е ПОТЪРСЕН СЪВРЕМЕНЕН ОБЛИК И ДИНАМИКА НА ОБРАЗА, ЧРЕЗ РЕДУВАНЕТО НА ПЛЪТНИ ЧАСТИ С ОСТЪКЛЕНИ И ПРЕСИЧАНЕ НА ОБЕМИТЕ ПО ВИСОЧИНА. ФАСАДАТА Е РЕШЕНА АСИМЕТРИЧНО, С ПАНОРАМЕН АСАНСЬОР КАТО ВЕРТИКАЛЕН ЕЛЕМЕНТ

подобни проекти