span

Печатна база

  • промишлени
  • 8200 м2
  • 2005-01-21
  • Разрешение за строеж
  • с. Костиево, Община Марица
  • частен

Целта на настоящия проект е да се разработи оптимален материален поток и да се проектира концепция за нов печатен производствен център.
Чрез прилагането на творчески и гъвкави стратегии при планиране ще бъде разработен логичен материален поток в икономически продуктивна среда, което ще позволи максимална гъвкавост по отношение на бъдещи пазарни изисквания.
Структурата на новата печатница ще включва помещения за административни нужди, предпресов отдел / отдел за изготвяне на плаки, пресова зала за уеб и хартиен производствен процес, пощенски отдел / книговезен отдел, помещения за разпределение и съхранение, помещения със спомагателно и поддържащо предназначение, както и помещения за персонала, съобразно изискванията на клиентите.
Новата производствена структура и сграда ще бъде проектирана на модулен принцип, което позволява бъдещи разширения (2 –3 фази) с конкретно внимание върху уеб и хартиен производствен процес, съобразно бъдещи нужди.
Търговската печатница ще произвежда предимно списания, книги, реклами, рекламни листовки, отпечатваща табла и опаковки, както и топлинно-печатани продукти (реклами и учебници).
От гледна точка на работния процес ще се предлагат пълен набор от услуги, предпресоване, (DtP/изготвяне на плаки), отпечатване (уеб и хартиен носител), следпресоване (рязане, сгъване, свързване, матрично рязане, опаковане и др.)
За да може да се формулира следващата стъпка в развитието на компанията, предстои да бъде изградено съвършено ново производствено предприятие в Пловдив. Новата производствена мощност ще се основава на най-нова производствена технология разположена в отлична сграда, което ще бъде предпоставка за висококачествен производствен процес с ниска себестойност.
Обекта ще се състои от производствено хале с 3-етажна административна част.Халето ще бъде изпълнено от сглобаема метална конструкция с ограждащи елементи-панели.Покривът е от стоманени ферми с покривни панели.
Структурата на процеса и сградата ще бъде проектирана на модулен принцип, което ще даде възможност да се отговори на променящите се пазарни изисквания, както и на бъдещо разрастване.

Проектът е разработен заедно с EUROGRAFICA.

подобни проекти