span

Игрище Max sport

  • спортни
  • 872 м2
  • 2011-06-30
  • Построено
  • ул. "Загоре", Пловдив
  • частен

ОБЕКТЪТ СЕ НАМИРА В МЕЖДУБЛОКОВОТО ПРОСТРАНСТВО НА ЖИЛИЩЕН КОМЛЕКС КВ. 425 ПО ПЛАНА НА „РУСИН МАХАЛА” ГР. ПЛОВДИВ. ДОСТЪПЕН Е ОТ ЗАПАДНАТА СТРАНА ПРЕЗ ГРАДИНКА, КЪДЕТО СЕ РАЗПОЛОЛАГА ОБСЛУЖВАЩАТА ПОСТРОЙКА И СЕ ПЛАНИРА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА. ЗА ДОСТЪП С АВТОМОБИЛ СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПАРКИНГИ ОТ ИЗТОК ПО УЛ . „ЗАГОРЕ” И ОТ ЮЖНАТА СТРАНА ДО БЛОК.

ПРЕДВИЖДА СЕ РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ДО 20/40М. ПО „НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СПОРТНИ СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ” ЗА ФУТБОЛ НА МАЛКО ПОЛЕ. ЩЕ БЪДЕ ПОЛОЖЕНО НОВО ПОКРИТИЕ ОТ ИЗКУСТВЕНА ТРЕВА С ДРЕНАЖ ПОД НЕЯ. СПОРТНАТА ПЛОЩАДКА Е ОГРАДЕНА С МЕТАЛНА МРЕЖА С ВИСОЧИНА 4.10М, А В ЧЕТИРИТЕ КРАИЩА И ПО СРЕДАТА НА ПОЛЕТО СА РАЗПОЛОЖЕНИ 6 СТЪЛБА ЗА ОСВЕТЛЕНИЕ С ДИОДНИ ТУНЕЛНИ ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА. ПРЕДВИЖДА СЕ И ПОКРИТИЕ С ТЕКСТИЛНА МРЕЖА, ПОЛОЖЕНА НА МЕТАЛНИ ВЪЖЕТА, ОПЪНАТИ МЕЖДУ СТЪЛБОВЕТЕ.

КЪМ СПОРТНАТА ПЛОЩАДКА СЕ ПРОЕКТИРА ВРЕМЕНЕН ОБЕКТ, КОЙТО СЕ СЪСТОИ ОТ СЪБЛЕКАЛНИ С БАНИ ЗА ОТБОРИТЕ, КАФЕ БАР И МАЛЪК СКЛАД ЗА ИНВЕНТАР. ПРЕДВИЖДА СЕ РАЗПОЛАГАНЕ НА 2 ТРИБУНИ ЗА ОКОЛО 50 ЧОВЕКА ОТ ЛЕКА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ, НА СТЕНАТА КЪМ ИГРИЩЕТО И НА ПОКРИВА НА ПОСТРОЙКАТА, ДОСТЪПНИ ПО МЕТАЛНА СТЪЛБА И ОГРАДЕНИ С МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ.

подобни проекти