span

Чепеларски къщи

  • жилищни
  • 2250 m2
  • 2008-05-30
  • Построено
  • Чепеларе
  • частен

ПАРЦЕЛЪТ СЕ НАМИРА В ГРАД ЧЕПЕЛАРЕ, В БЛИЗОСТ ДО СПОРТНОТО УЧИЛИЩЕ. ОТ ЮГ ГРАНИЧИ С НОВОПРОЕКТИРАН ОБЩИНСКИ ПЪТ, А ОТ ОСТАНАЛИТЕ СТРАНИ – С ЧАСТНИ ИМОТИ.

ПРЕДВИД РЕЛЕФА НА ТЕРЕНА И КОЛИЧЕСТВОТО КЪЩИ, СА ОБОСОБЕНИ 10 СГРАДИ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ДВЕ САМОСТОЯТЕЛНИ ЖИЛИЩА, ДОЛЕПЕНИ ЕДНО ДО ДРУГО, В ОГЛЕДАЛНА СИМЕТРИЯ. ВСЕКИ ЕДИН ОБЕМ Е РАЗПОЛОЖЕН НА СОБСТВЕНА КОТА, ОВЛАДЯВАЙКИ ТЕРЕНА.

ПРОЕКТИРАНИ СА ТРИ ВИДА МОДУЛИ: ДВА ОСНОВНИ – А И В ; И ЕДИН ОБСЛУЖВАЩ С, ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ, ПОДДЪРЖАЩИ КОМПЛЕКСА.

АРХИТЕКТУРНИЯТ ОБЛИК НА КОМПЛЕКСА Е ПОТЪРСЕН В СЪЗВУЧИЕ С РОДОПСКИЯ ХАРАКТЕР НА СГРАДИТЕ В РЕГИОНА. ПОКРИВИТЕ СА СКАТНИ, С ГОЛЕМИ СТРЕХИ. ИЗДАТИНИТЕ НА ОБЕМА И ЧЛЕНЕНИЕТО НА ПРОЗОРЦИТЕ Е ПРОДИКТУВАНО ОТ ПЛАНИНСКАТА АРХИТЕКТУРА.
МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ФАСАДИТЕ СЪЩО СА СЪОБРАЗЕНИ: КАМЪК И ДЪРВО.
НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДИТЕ Е СТОМАНОБЕТОНОВА, А ВЪНШНИТЕ ЗИДОВЕ СА ОТ 25 СМ. ТУХЛА И 5 СМ. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.

ПРЕДВИДЕНО Е БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ИМОТА ЧРЕЗ НИСКО И ВИСОКО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, КАМЕННИ ПЪТЕКИ ЗА КОМУНИКАЦИЯ В РАМКИТЕ НА КОМПЛЕКСА, АЛЕЙНО ОСВЕТЛЕНИЕ.
ПРЕДВИЖДА СЕ 100% ПАРКИРАНЕ В РАМКИТЕ НА ИМОТА.
КАТЕГОРИЯТА НА ОБЕКТА Е „V”.

подобни проекти